KvalitetspolicyRiktlinjer


Ledningen skall sätta klara kvalitetsmål som kommuniceras, följs upp och revideras regelbundet. Som hjälpmedel i kvalitetsarbetet använder Nysäters Buss den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001.


Kundtillfredsställelse


Vår främsta framgångsfaktor är nöjda kunder. Därför


Medarbetartillfredställelse


En god och tjänsteutövad arbetsmiljö är en framgångsfaktor. Därför


Ägartillfredställelse


Nöjda ägare och värdeutveckling är en framgångsfaktor då det säkerställer företagets fortbestånd och tillväxt. Därför


Samhälle


Nysäters Buss påverkas i ett större sammanhang. Därför
Ständiga förbättringar


Vår omvärldsmiljö och affärsidé kräver ständiga förbättringar i utförandet. Därför